loading

Welkom bij de Paardenmarkt Elst

Met een geschiedenis die meer dan 750 jaar teruggaat is de Elster Paardenmarkt markt nog altijd een springlevend evenement. De laatste jaren worden er ruim 1.250 paarden en pony’s aangevoerd.
Dit evenement is een van de laatste authentieke markten met een economische functie waar nog grote aantallen paarden en pony’s worden verhandeld. Een plek waar paarden uit heel Nederland samenkomen en van waaruit ze de wereld overgaan. Behalve KWPN rij- en tuigpaarden, staan er Friese en Gelderse paarden maar ook een veelheid van andere buitenlandse rassen en soorten in alle kleuren en maten.
De paarden staan ruim opgesteld en er is hooi en water voor de dieren.
Deze attractieve markt trekt ieder jaar ca. 40 000 bezoekers. Er zijn veel buitenlandse kooplieden aanwezig en de handel is meestal levendig.
De 761ste markt begint officieel om 5.00 uur en eindigt om uiterlijk 14.00 uur.

Het plein tegenover het Gemeentehuis wordt dit jaar ingevuld met paarden / pony activiteiten.
Om 11.00 uur verricht notaris Castrop de trekking van de prijzen van de Elster Paardenverloting.

Draagt u de Elster Paardenmarkt ook een warm hart toe?

De Stichting Paardenmarkt Elst is op zoek naar vrijwilligers die de jaarlijkse Elster Paardenmarkt een warm hart toedragen. Er moet zowel vóór als tijdens de paardenmarkt (altijd op op de 1e maandag in september) veel werk worden verricht .

Elster Paardenmarkt geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Elster Paardenmarkt is een levend monument dat bijna zonder onderbreking gedurende eeuwen in Elst heeft plaatsgevonden. Het evenement is in de loop van de tijd nauwelijks veranderd en vervult nog steeds de economische functie die het altijd gehad heeft. Het speelt een voorname rol in de identiteit van het dorp Elst als streekcentrum en als centrum van paardenhouderij en handel.