•  De organisatie van de 760ste Elster Paardenmarkt op 5 september 2022 is gestart!

  • Chip- en of paspoortcontrole en controle door dierenarts

    De dieren worden bij de twee enige ingangen op de markt gecontroleerd op de chip en/of het paspoort en door een dierenarts gecontroleerd. Dieren die niet voldoen worden geweigerd!

  • Kermis

    Dit jaar is er geen kermis

Welkom bij de Paardenmarkt Elst

Met een geschiedenis die meer dan 750 jaar teruggaat is de Elster Paardenmarkt markt nog altijd een springlevend evenement. De laatste jaren worden er ruim 1.250 paarden en pony’s aangevoerd.
Dit evenement is een van de laatste authentieke markten met een economische functie waar nog grote aantallen paarden en pony’s worden verhandeld. Een plek waar paarden uit heel Nederland samenkomen en van waaruit ze de wereld overgaan. Behalve KWPN rij- en tuigpaarden, staan er Friese en Gelderse paarden maar ook een veelheid van andere buitenlandse rassen en soorten in alle kleuren en maten.
De paarden staan ruim opgesteld en er is hooi en water voor de dieren.
Deze attractieve markt trekt ieder jaar ca. 40 000 bezoekers.
Er zijn veel buitenlandse kooplieden aanwezig en de handel is meestal levendig.
De markt begint officieel om 5.00 uur en eindigt om uiterlijk 16.00 uur.

Op het plein tegenover het Gemeentehuis wordt een piste aangelegd waar diverse shows en voltige-demonstraties plaatsvinden.
Een hoefsmid zal een aantal paarden van nieuwe hoefijzers voorzien.  Om 11.00 uur verricht notaris Castrop de trekking van de prijzen van de Elster Paardenverloting.

Lees verder

Draagt u de Elster Paardenmarkt ook een warm hart toe?


Elster Paardenmarkt geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Elster Paardenmarkt is een levend monument dat bijna zonder onderbreking gedurende eeuwen in Elst heeft plaatsgevonden. Het evenement is in de loop van de tijd nauwelijks veranderd en vervult nog steeds de economische functie die het altijd gehad heeft. Het speelt een voorname rol in de identiteit van het dorp Elst als streekcentrum en als centrum van paardenhouderij en handel.


Het laatste nieuws


Meer info

De Elster Paardenmarkt 2018 weer prima verlopen.

© 2022 – Stichting Paardenmarkt Elst | Realisatie Lussive Media Elst | Privacy Policy

Back to top