• Aangepaste regels voor de export en de aanvoer op paardenmarkten Elst, Zuidlaren en Hedel.
  Kijk verder onder nieuws!

 • Ingevulde aan- en afvoerformulieren in tweevoud, chip- en of paspoortcontrole en controle door dierenarts.

  Kijk verder onder marktreglement.

 • Winnende nummers Loterij

  1e prijs nummer 2836

  2e prijs nummer 2002

  3e prijs nummer 2128

  4e prijs nummer 2028

Welkom bij de Paardenmarkt Elst

Met een geschiedenis die meer dan 750 jaar teruggaat is de Elster Paardenmarkt markt nog altijd een springlevend evenement. De laatste jaren worden er ruim 1.250 paarden en pony’s aangevoerd.
Dit evenement is een van de laatste authentieke markten met een economische functie waar nog grote aantallen paarden en pony’s worden verhandeld. Een plek waar paarden uit heel Nederland samenkomen en van waaruit ze de wereld overgaan. Behalve KWPN rij- en tuigpaarden, staan er Friese en Gelderse paarden maar ook een veelheid van andere buitenlandse rassen en soorten in alle kleuren en maten.
De paarden staan ruim opgesteld en er is hooi en water voor de dieren.
Deze attractieve markt trekt ieder jaar ca. 40 000 bezoekers.
Er zijn veel buitenlandse kooplieden aanwezig en de handel is meestal levendig.
De 760ste markt begint officieel om 4.00 uur en eindigt om uiterlijk 13.00 uur.

Het plein tegenover het Gemeentehuis wordt dit jaar ingevuld door mensen die op de lijst staan van Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.
Om 11.00 uur verricht notaris Castrop de trekking van de prijzen van de Elster Paardenverloting.

Lees verder

Draagt u de Elster Paardenmarkt ook een warm hart toe?


Elster Paardenmarkt geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Elster Paardenmarkt is een levend monument dat bijna zonder onderbreking gedurende eeuwen in Elst heeft plaatsgevonden. Het evenement is in de loop van de tijd nauwelijks veranderd en vervult nog steeds de economische functie die het altijd gehad heeft. Het speelt een voorname rol in de identiteit van het dorp Elst als streekcentrum en als centrum van paardenhouderij en handel.


Het laatste nieuws


Meer info

De Elster Paardenmarkt 2019 weer prima verlopen.

© 2023 – Stichting Paardenmarkt Elst | Realisatie Lussive Media Elst | Privacy Policy

Back to top