loading

Werkwijze Aan- en afvoer formulier (deel 1 en 2 ) paardenmarkten.

Sinds de invoering van de Animal Health Law (april 2021) dient de organisatie van een paardenmarkt een in- en uitslagregister bij te houden van de aangevoerde en afgevoerde dieren Het inslagregister vermeldt de plaats van herkomst en het chipnummer van het dier. Het uitslagregister vermeldt het chipnummer en de plaats van bestemming. De bestemmingen worden aangegeven via postcode en huisnummer. De verkopers en kopers zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen en aanleveren van deze gegevens.

Via de website www.elster-paardenmarkt.nl kunnen de aanvoerformulieren (deel 1) en afvoerformulieren (deel 2) voor de markt gedownload worden en ingevuld.

Deel 1 is het aanvoerformulier met daarop de gegevens van de aangevoerde dieren. Hierop wordt de postcode en het huisnummer ingevuld waar het dier vandaan komt door de verkoper voordat hij / zij er mee naar de markt gaat. Ook het chipnummer wordt al ingevuld. Er kunnen gegevens van meerdere dieren op dit formulier worden ingevuld. Het formulier wordt bij de ingang van de markt ingeleverd bij de organisatie. De organisatie leest de chip van elk dier met een chipreader en deze nummers worden in de chipreader opgeslagen. Het dier wordt geschouwd door de dierenarts en na goedkeuring kan het dier de markt op. Dit is ongewijzigd ten opzichte van 2022.

Deel 2 wordt per dier thuis uitgeprint en deels ingevuld voordat het dier naar de markt gaat. De postcode en huisnummer waar het dier vandaan komt wordt ook hierop ingevuld samen met het chipnummer. Per dier wordt een formulier ingevuld en dit formulier komt als een “inlegvel” in het paspoort van het dier. Na verkoop wordt het paspoort samen met het inlegvel Deel 2 doorgegeven aan de koper.

De koper die met het dier de markt verlaat vult de postcode en het huisnummer waar het dier naar toe gaat op het inlegvel in. Het inlegvel wordt bij de organisatie ingeleverd.

Daarna kan het dier de markt verlaten.

Aanvoer / afvoer formulier
Klik hieronder om de formulieren te downloaden.
Het formulieren worden in een nieuw venster geopend en het aanvoerformulier kan digitaal worden ingevuld en geprint.
Opslaan op de computer voor uzelf en invullen met pen is ook mogelijk.

Aanvoer formulier DEEL 1 (PDF 252 KB)
pdf-icoon

Afvoer formulier DEEL 2 (PDF 42 KB)
pdf-icoon

Voorbeeld in te vullen formulier DEEL 1