loading
Aangepaste regels paardenmarkten Elst (4 sept), Zuidlaren (17 okt) en Hedel (6 nov).

Vanwege de nieuwe Europese verordening Animal Health Law (sinds april 2021) verandert het exportbeleid van de paardenmarkten in Elst (4 september), Zuidlaren (17 oktober) en Hedel (06 november). Het doel van deze verordening is onder andere het traceren van dieren bij bijvoorbeeld eventuele uitbraken van dierziektes bij paardachtigen.

Wat verandert er tijdens de paardenmarkt?

In overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  1. Geen rechtstreekse export vanaf de markt

Tot en met de markten van 2019 kon men de voor het buitenland bestemde/gekochte dieren op de markt certificeren voor export en direct meenemen naar huis. Hier kregen wij als organisatie een eendaagse vergunning voor van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanwege de verordening wordt deze vergunning niet meer verleend. De dieren dienen nu vanaf de markt naar een locatie gebracht te worden waar ze 48 uur verblijven alvorens ze kunnen worden geëxporteerd op de gebruikelijke wijze. Dit kan na overleg tussen verkoper en koper bijvoorbeeld vanaf de verkoper zijn bedrijf/ huis.

  1. Geen rechtstreekse aanvoer vanuit het buitenland naar de markt

Dieren uit het buitenland mogen niet rechtstreeks op de markt worden aangevoerd. Ze dienen minimaal 48 uur op een locatie in Nederland zijn gestald en in het bezit te zijn van de juiste bijbehorende papieren.

  1. In- en uitslagregister tijdens de markt

Organisaties van de paardenmarkten dienen een in- en uitslagregister van de aangevoerde en afgevoerde paarden te overleggen. Kortgezegd: ‘waar komen de paarden vandaan en waar gaan ze naar toe?’  . Het inslagregister vermeldt de plaats van herkomst en het chipnummer van het dier. Het uitslagregister vermeldt het chipnummer en de plaats van bestemming. De kopers en verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen en aanvoeren van de gegevens. Beide formulieren worden door de organisatie bewaard en de organisatie zal de chipnummers van de aangevoerde dieren met een chipscanner opslaan. De opgeslagen chipnummers en het in-en uitslagregister moeten desgewenst na afloop worden verstrekt aan de NVWA.

  1. Iedere markt moet over een eigen UBN-nummer beschikken.

Meer informatie

Bij het te downloaden formulier, staat een beschrijving  met verdere instructies.

De paardenmarkten van Elst, Zuidlaren en Hedel gaan de nieuwe regels eenduidig en in overleg met de Centrale Bond van Paardenhandelaren (CeBoPa) uitvoeren en evalueren.

Klik hier om naar het formulier te gaan.