Nieuws

Aangepaste regels paardenmarkten Elst, Zuidlaren en Hedel.

Vanwege de nieuwe Europese verordening Animal Health Law (sinds april 2021) verandert het exportbeleid van de paardenmarkten in Elst (5 september), Zuidlaren (17 oktober) en Hedel (07 november). Het doel van deze verordening is onder andere het traceren van dieren bij bijvoorbeeld eventuele uitbraken van dierziektes bij paardachtigen.

Wat verandert er tijdens de paardenmarkt?

In overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  1. Geen rechtstreekse export vanaf de markt

Tot en met de markten van 2019 kon men de voor het buitenland bestemde/gekochte dieren op de markt certificeren voor export en direct meenemen naar huis. Hier kregen wij als organisatie een eendaagse vergunning voor van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanwege de verordening wordt deze vergunning niet meer verleend. De dieren dienen nu vanaf de markt naar een locatie gebracht te worden waar ze 48 uur verblijven alvorens ze kunnen worden geëxporteerd op de gebruikelijke wijze. Dit kan na overleg tussen verkoper en koper bijvoorbeeld vanaf de verkoper zijn bedrijf/ huis.

  1. Geen rechtstreekse aanvoer vanuit het buitenland naar de markt

Dieren uit het buitenland mogen niet rechtstreeks op de markt worden aangevoerd. Ze dienen minimaal 48 uur op een locatie in Nederland zijn gestald en in het bezit te zijn van de juiste bijbehorende papieren.

  1. In- en uitslagregister tijdens de markt

Organisaties van de paardenmarkten dienen een in- en uitslagregister van de aangevoerde en afgevoerde paarden te overleggen. Kortgezegd: ‘waar komen de paarden vandaan en waar gaan ze naar toe?’  . Het inslagregister vermeldt de plaats van herkomst en het chipnummer van het dier. Het uitslagregister vermeldt het chipnummer en de plaats van bestemming. De kopers en verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen en aanvoeren van de gegevens. Beide formulieren worden door de organisatie bewaard en de organisatie zal de chipnummers van de aangevoerde dieren met een chipscanner opslaan. De opgeslagen chipnummers en het in-en uitslagregister moeten desgewenst na afloop worden verstrekt aan de NVWA.

  1. Iedere markt moet over een eigen UBN-nummer beschikken.

Meer informatie

Bij het te downloaden formulier, staat een beschrijving  met verdere instructies.

De paardenmarkten van Elst, Zuidlaren en Hedel gaan de nieuwe regels eenduidig en in overleg met de Centrale Bond van Paardenhandelaren (CeBoPa) uitvoeren en evalueren.

Klik hier om naar het formulier te gaan.


7 augustus 2022

Geen kermis in 2022

Dit jaar wordt er geen kermis  georganiseerd op het Europaplein gezien de geringe belangstelling van exploitanten!


5 augustus 2022

Paardenmarkt op 5 september 2022

De Stichting Paardenmarkt Elst is druk bezig om de paardenmarkt 2022 op maandag 5 september voor te bereiden. Iedereen zie er naar uit en we hopen dat we met z’n allen er tevreden op terug kunnen zien.

Certificeren voor export vanaf de markt is niet meer mogelijk.

Aan- en afvoerformulieren van alle dieren op de markt is verplicht.

Nadere informatie volgt spoedig.


9 juni 2022

Paardenmarkt 2019 goed verlopen

Begunstigd door mooi weer is de Elster Paardenmarkt op 2 september 2019 voor de 759e keer gehouden. De markt is uitstekend verlopen.
De aanvoer was ruim 1360 dieren, de handel verliep goed. De dieren werden wederom bij de enige twee ingangen door dierenartsen gecontroleerd op gezondheid en de aanwezigheid van een chip. De dieren stonden goed opgesteld netjes in het stro en voor de hele aanbindbalie lag hooi. 18 Leerlingen van het Westeraam college hebben onder goede begeleiding de dieren waar nodig van extra hooi en water voorzien. Dit jaar werden er beduidend meer dieren voor export aangeboden op ons verzamelcentrum in de Sint Maartenstraat. Ook de warenmarkt werd druk bezocht en de stemming op de vele horeca-terrassen was tot het einde toe uitstekend.


21 oktober 2019

Paardenmarkt 2018 rustig en goed verlopen.

De paardenmarkt is over het geheel rustig en goed verlopen.
Het weer werkte daar uiteraard aan mee en de dieren stonden over het algemeen ruim en rustig tussen de rood-witte barriers en wederom netjes in het stro en er was voldoende hooi en water.
Bij de chip- en/of paspoortcontrole en de controle van de dierenartsen bij de  enige twee ingangen van de markt was het in het begin erg druk maar daarna verliep het heel soepel en de handelaren en eigenaren waren begripvol.
Een aantal dieren is geweigerd en dat gaf geen problemen.
Natuurlijk zijn er altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Dit wordt door de organisatie geëvalueerd en waar nodig aangepast voor de paardenmarkt in 2019.
Het aantal dieren dat is aangevoerd is ten opzichte van 2017 gestegen; 1320.

 

 

 

 

 

 


4 september 2018

NIEUW: Chip- en of paspoortcontrole en controle door dierenarts

De dieren worden bij de twee enige ingangen op de markt gecontroleerd op de chip en/of het paspoort en door een dierenarts gecontroleerd. Dieren die niet voldoen worden geweigerd!


23 augustus 2018

Paardenmarkt 2017 opnieuw prima verlopen!!

Onder prima weersomstandigheden vertoonde de aanvoer (1.223 paarden en pony’s) een duidelijke opleving. Ook de kwaliteit van de aangevoerde dieren was divers en goed te noemen, de handel was levendig, en de toename van buitenlandse belangstelling viel positief op.

De vorig jaar ingezette verbetering van de opstelling (paarden en pony’s met de hoofden naar buiten, een ruim binnenpad voor de handelaren, en een veilig wandelgebied voor de bezoekers) is dit jaar over het totale marktterrein doorgevoerd: Hierdoor ontstaat over de gehele markt een heel rustig beeld voor zowel handelaren als andere belangstellenden.

Aan het dierenwelzijn was ook dit jaar weer extra veel aandacht besteedt: Alle dieren stonden zoals altijd in ruim het stro, wat door alle betrokkenen als zeer positief wordt beschouwd. Hooi en water was steeds voldoende beschikbaar.

De professionele tak van de Dierenbescherming ‘De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)’ toonde zich tevreden, net als de inspecteurs van de NVWA, de politie en alle andere toezichthouders. Er werd geen enkele misstand geconstateerd.

Geholpen door het prachtige weer was ook de publieke belangstelling weer groot. Zowel de streekmarkt, de warenmarkt, de demonstraties in het voltige-rijden, de hoefsmid en de expositie van oude tractoren door OTC ‘De Brug”uit Ewijk konden zich verheugden in een grote belangstelling.
Het bleef ook in de plaatselijke horecagelegenheden nog heel lang heel gezellig, en alles verliep steeds in een prima sfeer.
Ook de samenwerking met de Elster Horeca (o.a. één gezamenlijke consumptiemunt: de ‘Elster Perdjes’) verliep weer uitstekend.

Kortom: De organisatie kijkt tevreden terug op een opnieuw zeer geslaagde (757e) editie van een heel bijzonder evenement!


7 september 2017

Aan- en afvoer 2016 ook via ‘Land van Tap’.

Het tijdelijke parkeerterrein ‘Het Land van Tap’ wordt dit jaar voor het eerst ingezet t.b.v. de aan- en afvoer van paarden/pony’s:
Dit terrein wordt die dag vrijgehouden voor het laden/lossen/parkeren van auto’s mét paardentrailers en voor kleiner(e) transportwagens.
De aanrijroute loopt via de Wagenmakerstraat en wordt via tekstborden etc. vroegtijdig aangegeven.
Personenauto’s kunnen zoals gebruikelijk worden geparkeerd op het parkeerterrein ‘Het Kruis’;
Dit P-terrein is bereikbaar via de Rijksweg-Zuid.
Met de ingebruikname van ‘Het Land van Tap’ kan het oversteken van de Rijksweg met paarden/pony’s zoveel als mogelijk worden beperkt.

Grote vrachtauto’s worden zoals gebruikelijk gelost/geladen op de kop van de Dorpsstraat.


22 augustus 2016

Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals positief over de paardenmarkt Elst 2015

ELST - Paardenmarkt 2015
ELST – Paardenmarkt 2015

Hieronder het rapport van Eyes on Animals over de paardenmarkt in Elst van 7 september 2015.

07.09.2015 Paardenmarkt Elst
Een inspecteur van EonA heeft deze markt bezocht. Door omstandigheden kon dit alleen vanaf 12 uur. De aanvoer van totaal 1.245 dieren was weer iets lager dan vorig jaar; een trend die zich ook gedurende voorgaande jaren en bij andere markten laat zien.
Bij aankomst bleek dat er al veel dieren weg waren. De paaltjes waren dit jaar goed geborgd en konden niet meer door paarden omhoog getrokken worden. De aanbindtouwen waren deels enkel en deels dubbel, waarvan bij de dubbele touwen weer een gedeelte vrij slap was waardoor de paarden makkelijk weer met de benen overheen kunnen stappen. Hierop is de organisatie geattendeerd.
Er was voldoende hooi en water en emmers en die werden ook gebruikt. Gelukkig was het qua temperatuur niet zo heet.
De muziek op de markt stond niet al te hard. EonA heeft gedurende haar bezoek geen calamiteiten gezien.
Het laden werd ook gecontroleerd en verliep rustig. Om 15 uur waren alle dieren van de markt afgevoerd. Opmerkelijk want de markt duurt officieel tot 16 uur. EonA is hier erg blij mee want hoe korter de markt duurt voor de dieren hoe beter


24 september 2015

© 2023 – Stichting Paardenmarkt Elst | Realisatie Lussive Media Elst | Privacy Policy

Back to top