loading

De organisatie van de Elster paardenmarkt streeft er naar de aanbevelingen zoals opgesteld in mei 2010 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Sectorraad Paarden, de Dierenbescherming en de marktorganisaties van Zuidlaren, Hedel en Elst na te leven.

Aanbevelingen

 • Er is een controle bij de aanvoer van elk paard door een dierenarts. Paarden met verwondingen, tekenen van verwaarlozing en/of mogelijk infectieuze ziekten worden niet toegelaten.
 • Paarden die een gecoupeerde staart hebben worden niet toegelaten, met uitzondering van paarden die legaal gecoupeerd zijn vóór 1/9/2001
 • Er is voldoende vers drinkwater beschikbaar en de paarden moeten de gelegenheid hebben te drinken.
 • Voor de paarden is ruwvoer van goede kwaliteit beschikbaar en de paarden moeten regelmatig de gelegenheid hebben te eten.
 • De paarden staan op een geschikte niet gladde ondergrond.
 • De paarden en pony’s dienen op een voor het dier veilige manier aangebonden te zijn. De paarden mogen niet langer dan acht uur achter elkaar aangebonden staan. Om beweging mogelijk te maken dient een uitloopmogelijkheid in de nabijheid van de paardenmarkt aanwezig te zijn. (b.v. monsterbaan)
 • De afstand tussen publiek en paarden moet zodanig zijn dat ongelukken voorkomen worden.
 • Onnodige onrust (door bv. lawaai van kermisattracties) voor de dieren die tot vluchtgedrag kan leiden dient te worden vermeden.
 • Op een centrale plaats op de markt is voorlichting beschikbaar over het houden van paarden.
 • Het aanbieden van een dier als prijs, direct of indirect, via een verloting o.i.d is niet toegestaan.
 • Dieren die op welke wijze dan ook een gevaar vormen voor zich zelf, andere paarden of bezoekers moeten van de markt worden verwijderd of apart worden gezet.

Ruwe behandeling of mishandeling van de dieren is in alle gevallen verboden.