Tijdens de paardenmarkt is er op het Verzamelcentrum Paardenmarkt Elst gelegenheid de export te regelen!

 

Verzamelcentrum paardenmarkt Elst
Vanaf 10.00 tot 12.00 uur zijn direct naast de Elster Toren (zie plattegrond marktterrein en vergrootte plattegrond van het verzamelcentrum hierboven) dierenartsen van de NVWA aanwezig om de voor de export vereiste exportcertificaten ca. te verstrekken.

Gecontroleerd wordt:

  • het paspoort geldig is en voorzien van het vereiste medische attest;
  • aan de voorgeschreven beladingsnorm van het transportmiddel wordt voldaan;
  • het transportmiddel leeg, schoon en gedesinfecteerd is. (R&O-regelgeving)

Tarieven Certificering:

Shetland pony’s: € 15,- per stuk
Paardveulens en pony’s: (tot 1.50 m.) € 25,- per stuk
Paarden: (hoger dan 1,50 m.) eerste vier € 50,- per stuk
Paarden/pony’s: (vanaf 5 tot 20 stuks) € 35,- per stuk
≥ 20 dieren:  1e uur € 250,-, ieder volgend kwartier € 70,-

Let op: Dit zijn minimumtarieven.

  • Als om welke reden dan ook- voor het certificeren méér tijd nodig is dan door deze tarieven wordt gedekt, worden de meerkosten hiervan in rekening gebracht.
  • Bij afkeuring van een dier wordt geen keuringsgeld gerestitueerd.

Reinigen en Ontsmetten (R&O).

Transportvoertuigen die worden gebruikt voor de export van paarden of pony’s moeten bij aanvang van het transport schoon, leeg en ontsmet zijn. Transporteurs kunnen evt. gebruik maken van een inrichting voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen in de nabijheid van de markt. Deze inrichting voldoet aan alle door de NVWA gestelde eisen.

Adres van de inrichting:

Romeplein 2a 6674AR Herveld                                                   

WASPLAATSROUTE NAAR DIEPENVEEN

 

Er is een duidelijke bewegwijzering naar deze inrichting verkrijgbaar op het kantoor van Verzamelcentrum Paardenmarkt Elst.

 

 

© 2022 – Stichting Paardenmarkt Elst | Realisatie Lussive Media Elst | Privacy Policy

Back to top