loading

Geschiedenis Elster Paardenmarkt

De najaarspaardenmarkt in Elst is het oudste en een van de grootste historische evenementen dat zich jaarlijks in de Betuwe afspeelt. In 2010 bestond de markt officieel 750 jaar. In dat jaar werden er ca. 2.000 paarden en pony’s aangevoerd en waren er ongeveer 40.000 bezoekers. Velen daarvan kwamen natuurlijk uit Elst, de rest niet alleen uit Nederland maar uit de hele wereld.pm11
Het eerste  bewijs van het bestaan van de Elster paardenmarkt stamt uit 1260 en komt voor in het archief van de stad Deventer.
Het is een brief van het dorp Elst met het verzoek aan Deventer natuursteen voor de reparatie van de kerkhofmuur te Elst, tolvrij te laten passeren. Deventer paardenhandelaren moesten een stuk muur onderhouden. In ruil daarvoor hadden zij het recht hun paarden aan ringen in deze muur vast te binden tijdens de jaarmarkt.

Het aanbod bestond vroeger veelal uit Gelderse en Groninger paarden. Later kwamen daar hitten bij, veelal geïmporteerd uit Litouwen en zware Belgische trekpaarden.
Het leger had altijd veel paarden nodig en de prijzen fluctueerden sterk, afhankelijk van het feit of het oorlog of vrede was. Ook de paardenmarkt is niet aan de globalisering ontkomen, vele tientallen buitenlandse paarden- en ponyrassen worden er tegenwoordig aangevoerd.
Van de kleine Shetland pony, tot de reusachtige Shire en daartussen in: de Haflinger, de Fjord, de Andalusier en de Tinker, Ook de handelaren komen nog steeds van heinde en verre, vooral uit Italië, Frankrijk en België. Het fokken van paarden is in de Betuwe altijd van groot belang geweest. Rond het begin van de jaartelling woonden hier de Bataven die, op eigen paarden, voor een groot deel de ruiterij van het Romeinse leger vormden. Het Gelderse paard dat van oudsher hier gefokt werd was vooral geschikt als trek- en koetspaard, minder als rijpaard.
Het had veel front en mooie bewegingen. Door het kruisen met onder andere het Engels Volbloed is er na de Tweede Wereldoorlog een type rijpaard ontstaan dat nu befaamd is over de hele wereld.

Elster Paardenmarkt in het Polygoon Journaal

 

Boek: De Elster Paardenmarkt

Over de geschiedenis van de paardenmarkten in Nederland en de Elster markt in het bijzonder is een prachtig boek uitgegeven. Het bevat veel foto’s, wetenswaardigheden en anekdotes over de paardenhandel in het verleden en heden.

De Elster Paardenmarkt, auteur; Frits Hoogveld

De laatste boeken worden voor € 10,- per stuk verkocht tijdens de markt op het marktkantoor!

Historische foto’s